Global Security disponon teknologjine me moderne ne fushen e monitorimit dhe sigurimit te objekteve me sistem alarmi.
• ka nje experience te gjate si dhe nje performance te larte ne realizimin e projekteve te ndryshme per ruajtjen me sistem alarmi dhe ofron nje sherbim te plote lidhur me ruajtjen e objekteve duke integruar:

• PROGRAMIN MONITORUES (Ne kete program grumbullohen online te gjitha sinjalet e transmetuara nga objektet juaj)
• SISTEMET E ALARMIT (Jane sisteme profesionale te cilat instalohen ne objekt, prodhim i BE)