“GLOBAL SECURITY” sh.p.k ka punonjës të çertifikuar nga Drejtoria e Policisë dhe të kualifikuar. Ata kanë përgatitje e rezistencë të lartë fizike për të përballuar ngarkesë të lartë shërbimesh, aftësi dhe zotësi për të vepruar me shpejtësi, njohje në perfeksion të armatimit, rregullat e përdorimit dhe hapjes së zjarrit në përpikmëri e zbatim të ligjit, sipas Urdhërave dhe Udhëzimeve të Ministris së Rendit Publik në zbatim me ligjin nr. 8770 datë 19.04.2001.
Prane kesaj kompnie ka Inxhinier Elektrik, informatik, te diplomuar ne Universitetin e Tiranes. Aftesia e tyre ben qe Globl Security t’i perqafoj menjehere te gjitha te rejat e teknologjise. Ata jane te specializuar ne mirembajtje te database, software, programim te aparaturave,konfigurim CCTV etj. Aktualisht jane pjese e kompanise 350 punonjes te motivuar dhe koordinuar per te njejtin qellim; cilesi dhe sherbim 24 ore.