Sisteme GPS

GLOBAL SECURITY OFRON SHËRBIMIN E GJURMIMIT ME GPS.

DUKE OFRUAR POZICIONIMIN E MJETEVE NË KOHË REALE SI DHE HISTORIKUN E TYRE. Pajisjet GPS dhe sistemet GPS janë ideale për përdorim personal ose për biznesin tuaj. Pajisjet komunikojnë me sistemin dhe paraqesin në hartë lëvizjet e mjetit, nga ku mund të përcaktohet vendodhja gjeografike në kohë reale si edhe shpejtësia e mjetit në çdo kohë.

Opsionet: Ju mund të vëzhgoni automjetin në kohë reale, të përcaktoni vendndodhjen gjeografike të tij në çdo moment si dhe shpejtësinë e lëvizjes; Ju mund të llogaritni distancën në KM për intervale kohore të caktuara; Ju mund të shikoni historikun e lëvizjes së makinës në çdo kohë; Operatorët tanë do t’ju lajmërojnë me sms për ndezje të mundshme të sinjalit të alarmit;.

Përfitimet dhe Siguria

Mundësi dërgimi të sinjalit të emergjencës në sallën operative të Global Security, e cila është vigjilente 24-orë dhe përgjigjet në kohë reale. Sinjali SOS mund të shkojë edhe në disa numra telefoni, përveç programit; Mirëmbajtje e përhershme e pajisjes në automjete nëpërmjet sistemit të specializuar teknik të Global Security.

Rëndësia e përdorimit të GPS nëpër biznese: për të zvogëluar kilometrazhin e automjeteve duke optimizuar hartat e itinerarit; zvogëlimi i konsumit të karburantit (deri në 25%); eliminimin e përdorimit të pahijshëm të transportit, duke përfshirë edhe për qëllime personale; të rrisë efikasitetin e operacioneve të transportit, të rrisë normat e ngarkimit; optimizoni funksionimin e shërbimit të dispeçerimit; të përmirësojë cilësinë e shërbimeve të transportit të krye.

Ndiheni të pasigurtë në makinën tuaj apo dyshoni në ecurinë e biznesit tuaj, atëherë kontaktoni Global Security pasi “Siguria juaj është detyrimi ynë”.