SIGURI FIZIKE TE OBJEKTEVE

KOMPANIA “GLOBAL SECURITY” OFRON RUAJTJE DHE SIGURI FIZIKE TE OBJEKTEVE.

Punonjësit e shërbimit mbështeten nga grupet e gatshme që janë në shërbim 24 orë në raste emergjence. Drejtuesi teknik kontrollon çdo ditë shërbimet në bashkëpunim me raportimet në interval kohor 60 min.