SIGURI FIZIKE TE PERSONALITETEVE

OFROJME RUAJTJE DHE SIGURI FIZIKE TE PERSONALITETEVE.

Truprojet janë të specializuar për ruajtjen dhe sigurinë e një personaliteti. Vëmendje të veçantë kompana i jep edhe trajnimeve të vazhdueshme për kandidatet e mundshëm. Ata trajnohen nga instruktore të përgatitur dhe me ekperience në Akademinë e Policisë..